Porvoon Taiteilijaseura ry. / Borgå Konstnärsgille rf / PTS ry. on kuvataiteilijoiden etujärjestö porvoolaisille ja Porvoon lähikuntien nykytaiteen ammattilaisille.

Porvoon Taiteilijaseura

  • edistää kuvataidetta alueellaan
  • valvoo kuvataiteilijoiden ammatillisia ja sosiaalisia etuja
  • edistää taiteilijoiden työmahdollisuuksia
  • järjestää kuvataidetapahtumia ja luentoja
  • edustaa kuvataiteilijoita neuvotteluissa Porvoon alueen kulttuurihallinnon kanssa.

Jäsenhaku

Porvoon Taiteilijaseuran varsinaisiksi jäseniksi hallitus hyväksyy Suomen Taiteilijaseuran – Konstnärsgillet i Finland ry:n jäsenliittoihin (Suomen Kuvanveistäjäliitto ry, MUU ry, Taidemaalariliitto – Målarförbundet ry, Suomen Taidegraafikot – Finlands Konstgrafiker ry, Valokuvataiteilijoiden liitto ry) tai Suomalaisen mediataiteen keskus AV-arkki ry:hyn kuuluvan taiteen ammattilaisen ja erityisistä syistä henkilön, joka osoittaa pätevyytensä kuvataiteilijana.

Kunniajäseneksi seura voi kutsua kuvataiteiden tai seuran tarkoitusperien hyväksi erityisen ansiokkaasti toimineen henkilön. Päätöksen tekemiseen tarvitaan kolmen neljäsosan (¾) enemmistö annetuista äänistä.

Jäsenet hyväksyy hallitus tai hallituksen nimeämä toimikunta. Jäsenvalintatilaisuus järjestetään kaksi kertaa vuodessa, touko- ja marraskuussa. Hakemukset tulee jättää keväällä huhtikuun loppuun mennessä ja syksyllä lokakuun loppuun mennessä. Hylätty hakija voi valittaa päätöksestä hallitukselle tai hallituksen nimeämälle toimikunnalle, jolloin hakemus käsitellään yhdistyksen vuosikokouksessa uudelleen.

Jäseneksi haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella sähköpostitse. Liitteenä tulee olla ansioluettelo sekä 5-6 kpl kuvia (jpeg, PDF) uusimmista teoksista tai linkki nettisivuille, jossa kuvia on nähtävillä.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen porvoontaiteilijaseura(a)gmail.com