Taiteellinen työskentelyni on monipuolista; piirrän, maalaan, veistän, teen erilaisia kollaaseja, installaatioita, ympäristötaideteoksia ja performanssiakin. Monialaisuus ei ole itsetarkoituksellista, mutta saamani palaute on positiivista eikä innostuksen puolesta mikään laji ole onnistunut syrjäyttämään toista. Suhtaudun työskentelyyni vuoroviljelynä. Tuotantoni keskiössä ovat kierrätysmateriaaleista valmistetut veistosmaiset kollaasit. Teoksiin kuuluu pitkä materiaalinkeruu ja hillitty työstöaste siten, että ainekset viittaavat selkeästi arkiseen lähtökohtaansa. Pitkään tekemistäni hallitsi sisällöllisesti ekologinen eetos ja muodon puolesta halusin saattaa teokset veistoksen hahmoon. Sittemmin nämä dogmit ovat höllentyneet ja nykyään sovellan materiaaliteosten muotokieltä monella eri tapaa. Samoin sisällöllisesti koen teokseni yleisesti elämää käsittelevänä runoutena.

www.kalleturakkapurhonen.com

Yläkuvassa: Talvipuutarha (2017) Installaatio ja kaiverrus televisioiden ja monitorien kuvaputkien lasiruuduille, 3 x 2.4 m