Kari Nuutinen (TaM) on Jakarissa asuva ja työskentelevä taidemaalari. Hänen tuotantonsa lähtökohdat ovat hänen työssään taideopettajien kouluttajana ja työnohjauksessa. Kuva-aiheet ja teemat liittyvät ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja dialogiin sekä ryhmädynaamisiin ilmiöihin. Keskeinen metodi Kari Nuutisen taiteessa on kuvallinen dialogisuus.