Reel (2019) on filmiteos, jonka muodollisena aiheena on muistisairaus. Teoksessa muistisairaan havainnoima todellisuus rinnastetaan kuvataiteen peruskysymyksiin kuvasta, katsomisesta ja havaitsemisesta sekä aihetta tarkastellaan ratkaisuina liikkuvan kuvan kerronnan keinoissa. Tapahtumat paikantuvat esityksenkaltaiseen tilanteeseen, jossa toimintojen sarja nähdään eri tavoin – etäisyyden päästä, yhtenä pitkänä ottona ja vastavuoroisesti – läheltä, leikkauksia ja kuvakulmia hyväksi käyttäen. Vaikkakin teos mukailee sairauden rakennetta, se epäloogisuudesta ja epäkronologiasta huolimatta pyrkii löytämään tavan yhdistää muistisairaan maailman palaset juonelliseksi ja ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi.


www.jennitoikka.com


SV

Reel är en film som handlar om minnessjukdom. Bildkonstens grundfrågeställningar angående bild, betraktande och iakttagande jämställs med den minnes sjukas förnimmelse av verkligheten.← Takaisin 2019 näyttelyohjelmistoon